Verksamhet

Allmännyttig ideell förening bildad år 1986.

 

Medlems antal 2016 = 380

 

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Göteborgs varvens historia.

 

Varvshistoriska Föreningen i Göteborg har nedanstående målsättningar för sin verksamhet:

 

§ 1 Skapa ett varvsmuseum i Göteborg.

 

Varvsmuseet där man har en permanet utställning om varven och ett arkiv där man samlar all varvs dokumentation. Idag är dokumentationen och fotomaterialet utspridd på flera ställen. All information om varven bör vara samma ställe för att underlätta framtida forskning.

 

§ 2 Slå vakt om de värdefulla samlingar av varvsminnen i våra arkiv.

 

Pågående aktiviteter:

 

Vi har i vårt arkiv ett stort antal foton från varven. Dessa foton håller vi på med att scanna och lagra dem på DVD skivor. I arkivet finns varvsdokument, handböcker, fartygs specifikationer, tidningar etc. Arkivering och registrerings arbete pågår. Registret skall publiceras så småningom på vår hemsida.

 

§ 3 Dokumentera Göteborgsvarvens och dess anställdas historia.

 

Pågående aktiviteter:

 

Vi intervjuar f.d. varvsanställda, de kan själva skriva sin historia eller vi gör en film intervju.

 

Intervjuerna publiceras samlade i bokform eller i DVD format.

 

§ 4 Sprida kunskap om Göteborgsvarvens historia till allmänheten.

 

Pågående aktiviteter:

 

Vi besöker skolor, föreningar, firmor och håller föredrag och visar bildspel om Göteborgsvarven.

 

Allt arbete som görs ideellt, trots det, så kostar det att bedriva den här verksamheten.

 

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och bidrag.

 

Så därför bliv medlem och stötta oss

 

Vi tackar ja till gåvor.

 

Vill ni höra våra föredrag och se våra bildspel ta kontakt med oss.

Öppettider

Måndag - Torsdag

09.00 - 14.00

 

Anders Carlssons gata 11

417 55

Göteborg

 

Ring eller maila gärna innan:

031-51 02 07 varvshistoriskagbg@telia.com

 

Medlemsavgift/år

Privat person: 150 kr

Förening: 200 kr

Firma: 500 kr

 

 

Pris för ett framträdande

För föreningar 1000 kr

För firmor 2000 kr

 

Utanför 031 området tillkommer transport kostnad 15 kr / mil

031 - 51 02 07

varvshistoriskagbg@telia.com

Anders Carlssons gata 11

417 55

Göteborg

Organisations nr: 857209 - 4905

Postgiro: 19781 - 4