Målsättning

Varvshistoriska Föreningen i Göteborg har som mål att:

 

  • Skapa ett varvs- och industrihistoriskt center

 

  • Slå vakt om de värdefulla samlingar av varvsminnen som finns

 

  • Fortsätta arbetet med att dokumentera varvens och de varvsanställdas historia

 

  • Sprida kunskap om skeppsvarvens historia i Göteborg

 

031 - 51 02 07

varvshistoriskagbg@telia.com

Anders Carlssons gata 11

417 55

Göteborg

Organisations nr: 857209 - 4905

Postgiro: 19781 - 4