Hans Nilsson

Ordförande

 

Royne Niklasson

Ledamot

Hans Bränning

Suppleant

Jan Persson

Revisor

Torbjörn Rigemar

Kassör

Kjell Ring

Ledamot

Matti Harju

Suppleant

Bror Nilsson

Revisorsuppleant

Sture Höijer

Sekreterare

Lars Lindgren

Ledamot

Lars Wenander

Suppleant

Lennart Sandberg

Revisorsuppleant

Kerstin Rundström

Ledamot

Lennart Almqvist

Suppleant

Lennart Gustafsson

Revisor

031 - 51 02 07

varvshistoriskagbg@telia.com

Anders Carlssons gata 11

417 55

Göteborg

Organisations nr: 857209 - 4905

Postgiro: 19781 - 4