Hans Nilsson

Ordförande

 

Torbjörn Rigemar

Kassör

 

Hans Bränning

Sekreterare

Matti Harju

Ledamot

Bengt-Arne Reinholdson

Suppleant

Lennart Gustafsson

Revisor

Kjell Ring

Ledamot

Lennart Almqvist

Suppleant

Jan Persson

Revisor

Lars Lindgren

Ledamot

Lars Wenander

Suppleant

Bror Nilsson

Revisorsuppleant

Kerstin Rundström

Ledamot

Endrik Schubert

Suppleant

Lennart Sandberg

Revisorsuppleant

031 - 51 02 07

varvshistoriskagbg@telia.com

Anders Carlssons gata 11

417 55

Göteborg

Organisations nr: 857209 - 4905

Postgiro: 19781 - 4