Verksamhet

Allmännyttig ideell förening bildad år 1986.


Medlemmar 2018 = 380


Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Göteborgs varvens historia.


Varvshistoriska Föreningen i Göteborg har nedanstående målsättningar för sin verksamhet:


§ 1 Skapa ett Varvs- och industrihistoriskt Center


Ett center där Göteborgsvarvens historia får en framträdande plats. Där föreningens arkiv med foton och annan dokumentation får en naturlig plats och tillgänglig för allmänheten. All information om varven bör vara på samma ställe för framtida forskning. I dag är det spritt på många ställen.


§ 2 Slå vakt om de värdefulla samlingar av varvsminnen i våra arkiv.


Pågående aktiviteter:


Vi har i vårt arkiv ett stort antal foton från varven. Dessa foton håller vi på med att scanna och lagra dem på DVD skivor. I arkivet finns varvsdokument, handböcker, fartygs specifikationer, tidningar etc. Arkivering och registrerings arbete pågår. Registret skall publiceras så småningom på vår hemsida.


§ 3 Dokumentera Göteborgsvarvens och dess anställdas historia.


Pågående aktiviteter:


Vi intervjuar f.d. varvsanställda, de kan själva skriva sin historia eller vi gör en film intervju.


Intervjuerna publiceras samlade i bokform eller i DVD format.


§ 4 Sprida kunskap om Göteborgsvarvens historia till allmänheten.


Pågående aktiviteter:


Vi besöker skolor, föreningar, firmor och håller föredrag och visar bildspel om Göteborgsvarven.


Allt arbete som görs ideellt, trots det, så kostar det att bedriva den här verksamheten.


Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och bidrag.


Så därför bliv medlem och stötta oss


Vi tackar ja till gåvor.


Vill ni höra våra föredrag och se våra bildspel ta kontakt med oss.

Öppettider

Måndag - Torsdag

09.00 - 14.00


Anders Carlssons gata 11

417 55

Göteborg


Ring eller maila gärna innan:

031-51 02 07 varvshistoriskagbg@telia.com


Medlemsavgift/år

Privat person: 150 kr

Förening: 200 kr

Firma: 500 krPris för ett framträdande

För föreningar 1000 kr

För firmor      2000 kr


Utanför 031 området tillkommer transport kostnad 15 kr / mil

031 - 51 02 07

varvshistoriskagbg@telia.com

Anders Carlssons gata 11

417 55

Göteborg 

Organisations nr: 857209 - 4905

Postgiro: 19781 - 4