Arendal färgfoto001
Lindholmen ögt av Götaverken 1970-tal003
Flygfoto Eriksberg 70-tal001
Flygfoto Götaverken 1927004
Götaverken Cityvarvet 1979002
Götaverken002
Valfångare Eriksberg001

031 - 51 02 07

varvshistoriskagbg@telia.com

Anders Carlssons gata 11

417 55 Göteborg 

Organisations nr: 857209 - 4905

Postgiro: 19781 - 4