Målsättning

Varvshistoriska Föreningen i Göteborg har som mål att:


  • Skapa ett Varvs- och industrihistoriskt Center


Ett center där Göteborgsvarvens historia får en framträdande plats. Där föreningens arkiv med foton och annan dokumentation får en naturlig plats och tillgänglig för allmänheten. All information om varven bör vara på samma ställe för framtida forskning. I dag är det spritt på många ställen.


  • Slå vakt om de värdefulla samlingar av   varvsminnen som finns


  • Fortsätta arbetet med att dokumentera varvens och de varvsanställdas historia


  • Sprida kunskap om skeppsvarvens historia i Göteborg


031 - 51 02 07

varvshistoriskagbg@telia.com

Anders Carlssons gata 11

417 55 Göteborg 

Organisations nr: 857209 - 4905

Postgiro: 19781 - 4