Litteratur till försäljning


Dessa böcker finns hos oss till försäljning:Ackordsliv,

Ingemar Andersson, Rune Moberg, Rune Sjöstrand,Mats Sjölin


Arven efter varven, Lena Öritsland, Maria Bard


Eriksberg, Ett storvarv och dess fartyg. Martin Holmgren


Götaverken, till minne. Sten Östlund


Kvinna på varv. Varvshistoriska föreningen i Göteborg


Lilla Riggbyggarboken. Sten-Göran Johansson, Mats Berggren


Riggbyggarna. Mats Berggren, Roy Johansson, Per-Olof Ludwigsson


Skeppsbron i Göteborgs hjärta. Kristian Wedel, Lars O. Karlsson


Svensk varvsindustri under 100 år, Varvsarbetare i två städer.

Bo Stråth


Svensk varvsindustri under 100 år, Varven och underleverantörerna.

Jan Kuuse


Svensk varvindustri under 100 år, Från ackord till månadslön.

Thommy Svensson


Svensk varvsindustri under 100 år, Från pansarbåtsvarv till tankfartygsvarv. Kent Olsson


Kalender 2023.


Tungmetall, Finska fartygsbyggare i Göteborg, Inkeri Lamer.


Årsskrifter för Varvshistoriska föreningen. 1993-2021.

Vid intresse för köp av vår litteratur kontakta oss på telefon eller

kom till oss på Varvshistoriska föreningen på ett besök efter avtalad tid!