Verksamhet

Allmännyttig ideell förening bildad år 1986.

Antalet medlemmar: 403

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Göteborgsvarvens historia.


Varvshistoriska Föreningen i Göteborg har nedanstående målsättningar för in verksamhet:


Vi vill skapa ett Varvs- och industrihistoriskt Center

Ett center där Göteborgsvarvens historia får en framträdande plats. Där föreningens arkiv med foton och annan dokumentation får en naturlig plats och blir tillgänglig för allmänheten. All information om varven bör vara på samma ställe för framtida forskning. Idag är det spritt på många ställen.


Slå vakt om de värdefulla samlingar av varvsminnen i våra arkiv

Vi har i vårt arkiv ett stort antal foton från varven. Dessa foton håller vi på med att scanna och lagra på DVD-skivor. I arkivet finns varvsdokument, handböcker, fartygs specifikationer, tidningar etc. Arkivering och registreringsarbete pågår. Registret skall så småningom publiceras på vår hemsida.


Dokumentera Göteborgsvarvens och dess anställdas historia

Vi intervjuar f.d. varvsanställda. De kan själva skriva sin historia eller så gör vi en film intervju. Intervjuerna publiceras samlade i bokform eller i DVD-format.


Sprida kunskap om Göteborgsvarvens historia till allmänheten

Vi besöker skolor, föreningar, firmor och håller föredrag och visar bildspel om Göteborgsvarven.


Allt arbete görs ideellt, men det kostar att bedriva verksamhet

Verksamheten finansieras bland annat genom medlemsavgifter och bidrag. Så bliv därför medlem och stötta oss. Vi tar även gärna emot gåvor.