Arendalsvarvet

Arendalsvarvet byggdes av Götaverken för att på det dåvarande varvsområdet kunde man inte bygga och sjösätta större fartyg än max 50 000 ton och fartygen tenderade att bli större och större. 1963 invigdes Arendalsvarvet av Tage Erlander. Varvet var byggt enligt helt nya principer och väckte stort internationellt intresse. Arendalsvarvets skapare Nils Svensson hedrades med att bli teknisk doktor.


Varvets produktion byggde på en automatiserad plåthantering och ett mycket avancerat sektionsbygge. Skrovet sammanfogades inomhus av stora sektioner som sedan trycktes ut i torrdocka om sektioner på upp till 18 m längd åt gången.


Arendalsvarvet byggde båtar från 100 000 till 240 000 ton. De byggde även under flera år olika sorters off shore produkter till oljeindustrin. De tillverkade en egen konstruktion av oljeriggar som visade sig vara konkurrenskraftiga och de tillverkas än i dag på andra varv i världen, tex. Kina. En berömd produkt som Arendalsvarvet konstruerade och tillverkade var den s.k. ryssdockan.


Det var en flytdocka med en lyftkapacitet på 100 000 ton som användes i Murmansk för att docka de sovjetiska atomubåtarna. Den syntes världen över i media i samband med den tragiska olyckan då ubåten Kursk förliste och efter bärgningen dockades ubåten i den av Arendal byggda flytdockan. Arendalsvarvet verkade 1963 -1989 då den sista båten, isbrytaren Oden, levererades. Totalt levererades 140 flytetyg, därav 107 fartyg.