Götaverken Ångteknik

Ångtekniks produktion var i början att tillverka ångpannor till varvens nybyggda fartyg. Verksamheten breddades under åren till att omfatta soda och barkpannor till Cellulosaindustrin, ång- och hetvattenpannor till privata och offentliga anläggningar samt sopförbränningspannor. I mitten på 70-talet köpte Svenska Varv ett statligt ägt företag upp hela Götaverken. År 1981 hade Ångteknik som mest 825 arbetare och 590 tjänstemän. En bit in i 80-talet ändrades namnet Ångteknik till Götaverken Energy System .Vid årsskiftet 1988-89 fanns det 404 metallare på Energy bolaget.


Ägarna till Götaverken Energy System statliga Svenska Varv omdöpt till Celsius Industrier. Vid årsskiftet 1990-91 såldes således företaget till norska Kvaerner A/S. Det gamla namnet fanns kvar under några år.


Året efter köpet blir produktionen ett eget aktiebolag Gotfab men var fortfarande ett


Under 2006 såldes företaget till finska storkoncernen Metso och det var åter dags att byta namn igen. Nu blev namnet Metso Power. 2013 delades Metso upp och Metso Power hamnade i företaget Valmet. Då fanns det 400 anställda i Göteborg. Idag har Valmet Power AB ungefär 250 anställda i Göteborg och ligger kvar i lokaler i Lundbyvass på Götaverkens gamla område.