Keillers Mekaniska verkstad

1841 anlade Keiller den första mekaniska verkstaden i Göteborg. Dess riktiga namn var Alexander Keiller & Co:s Mekaniska Verkstad.


1845 anlades den första ånghammarsmedjan i Sverige, en vällugn och en plåtslageriverkstad. Anläggning var belägna vid hamnen nedanför Rosenlund.


1867 gjorde Alexander Keiller & Co:s Mekaniska Verkstad konkurs.