Götaverken Motor

Götaverken AB/Götaverken Motor (1977 - 1999) tillverkade dieselmotorer med effekter upp till 50000 HK och med en egen vikt på nära 2000 ton för de största. Först på licens från B&W (1915 -) och sedan sin egenutvecklade GV-motor mellan åren 1939 - 1974. Därefter åter på licens från B&W sedermera MAN- B&W till 1990. Motorerna användes som framdrivningsmaskineri i alla typer av fartyg samt som stationära motorer i landkraftverk. De c:a 10000 delarna som ingår i en sådan motor tillverkades till största delen i egna verkstäder, som var en av landets mest kompletta produktionsanläggning.