Göteborgs Mekaniska verkstad

Efter Alexander Keiller & Co:s Mekaniska Verkstad konkurs, drevs verksamheten vidare i det nya bolaget Göteborgs Mekaniska Verkstads AB med Alexander Keillers son James Keiller som VD. Delägare var Olof Wijk d y och J W Wilson.


Då man inte kunde få tillstånd till en upphalningsslip för fartyg på Göteborgssidan av Göta älv, överfördes varvsrörelsen under Keillers ledning 1867 till det 1855 inköpta området på Hisingen. Efter överflyttningen expanderade varvet snabbt. Hisingevassarna mellan Lindholmen och Kvillebäck torrlades.


1885 blev området stadsplanereglerat och fick namnet Hisingstad. I takt med markutfyllningen flyttades plåtslageri- och ångpanneverkstaden från Skeppsbron till Hisingen liksom tillverkningen av järnvägsvagnar, vilket möjliggjorde en utbyggnad av gjuterierna och maskinverkstäderna på gångsidan.


1906 ombildades företaget till Göteborgs Nya Verkstads AB och 1916 till Götaverken AB