Varven

Skeppsbyggeri är känt i Göteborg sedan lång tid tillbaka. Det tidigast mest kända är Nya Varvet som tillkom under 1600-talet. På 1800 talet startades flera varv i Göteborg:


  • Keillers Verkstad, som startade 1841, blev senare Göteborgs Mekaniska Verkstad AB och därefter Götaverken AB


  • Lindholmens AB startade 1845


  • Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB startade 1853


  • Lundby mekaniska Verkstads AB startade 1887


  • Gotenius Varv startades på 1950 talet

  • Arendalsvarvet invigdes så sent som 1963


Norra Älvstranden år 2000 med de tre storvarvens

område inritade som det var 1975

Arendalsvarvet inritat som det var 1975

Göteborg med omnejd 1855 och starten av

de blivande storvarven inritade

Varvshistoria

1975 var det 15 000 anställda vid varven och uppskattningsvis 3000 anställda hos underleverantörerna i Göteborg. 1988 lämnade den sista båten, isbrytaren Oden, Arendalsvarvet och efter den leveransen är varvsepoken för nybyggen avslutad i Göteborg. Under perioden 1840 talet till 1990 byggdes på varven i Göteborg 1700 - 1800 fartyg, allt från ångslupar till 400 000 tons fartyg.


Det finns de som hävdar att det inte funnits någon enskild industri som betytt så mycket för Sveriges utveckling som varvsindustrin. Uppskattningsvis 200 000 var direkt eller indirekt beroende av varven för sin sysselsättning inom stålverken, gruvindustrin, tillverkning av svetspinnar, svetsutrustning, ställningsmaterial, bultar, målarfärg, verktyg, verktygsmaskiner m.m.


Idag är det bara fartygsreparationerna på

Gotenius varv som är kvar av varvsverksamheten i Göteborg.